מרצים

פנימיות פורים- ע"פ ליקוטי מוהר"ן \ דן לוינזון
הלב והמעיין – להגיע אל נקודת הלב – דן לויזנון
"נו..!  אה!!" – על רצוא ושוב דן לוינזון
הרב מאורו פירר – מה אני מלאך
לגלות את העומק, באמצעות התמימות! – הרב יעקב נתן אנשין
כל אחד יכול – סדרת הליכה עם תורה – יעקב נתן אנשין
איך אני מוצא את עצמי בליקוטי מוהר"ן? – הרב יעקב נתן אנשין
שמחה ולב נשבר
קלותה של תשובה – אלול – הרב ארז משה דורון
הרב יעקב נתן אנשין – להיות כלי נקי – חזק מאד !